Categories Archives: music

June 17, 2013

Thomas Mapfumo & The Blacks Vanhu Vatema 1994 Track 1 – Hanzvadzi Track 2 – Ndakura Track 3 – Chipo Changu Track 4 –  Amai veMwana Track 5 – Ndozvamaida Track 6 – Ndinofarira Zimbabwe Track 7 – Zvenyika Track  More...

Thomas Mapfuma & The Blacks Chimurenga Movement 1997 Track 1 – Vanotsenga Mukanwa Track 2 – Tipeiwo Mari Track 3 – Kundenderedzana Track 4 – Jaja Mujakacha Track 5 – Chinobhururuka Chinomhara Track 6 – Batanai Mose   More...

 Thomas Mapfumo Collection Volume 2 Track 1 – Mhandu Musango Track 2 – Murandu Track 3- Rita Track 4 – Chitima Cherusununguko Track 5 – Temerina Track 6 – Nyoka Musango Track 7 – Kambiri Kaenda Track 8 – Emma Tra  More...

 Thomas Mapfumo Collection Volume 1 Track 1 – Ndanzwa Ngoma Kurira Track 2 – Hokoyo Track 3 – Dindingwe Track 4 – Shumba Track 5 – Hwahwa Track 6 – Mhondoro Track 7 – Nyarara Mukadzi Wangu Track 8 – Handin  More...

May 24, 2013

Thomas Mapfumo & The Blacks Unlimited TOI TOI Track 1- Timothy Track 2- Musha Wenyu Track 3- Pasi Inhaka Track 4- Komborera Track 5- Tatsvukira Track 6- Ndateterera Track 7- Mukoma J Track 8- Vechidiki Track 9- Dande Track 10- Sweet Mama

May 24, 2013

Thomas Mapfumo & The Blacks Manhungetunge Track 1- Big in America Track 2- Ndaparara Track 3- Magobo Track 4- Ndini Ndega Track 5- Manhungetunge Track 6- Regai Vakanganise Track 7- Chemutengure Track 8- Mangoma Track 9- Pamuromo Chete

Thomas Mapfumo & The Blacks Unlimited Chimurenga Rebel Track 1- Pasi Paenda Track 2- Marima Nzara Track 3- Zimbabwe Track 4- Yarira Ngoma Track 5- Yarira Ngoma Track 6- Havasevezi Vapfana Track 7- Wauraiwa Track 8- Vanoita Sevanokudai Track 9- Baba Va  More...

May 24, 2013

Thomas Mapfumo & The Blacks Unlimited Rise Up Track 1- Kuvarira Makati Track 2- Ndogura Masango Track 3- Mukadzi Wangu Track 4- Handimbotya Track 5- Marudzi Nemarudzi Track 6- Zvakuwana Track 7- Ndody Marasha Track 8- Hende Baba Track 9- Zvirwere Trac  More...

May 24, 2013

Thomas Mapfumo & The Blacks Unlimited Chimurenga 98 Track 1- Chigwaya Track 2- Ndiyani Waparadza Musha Track 3- Tinofara Track 4- Titambire Track 5- Usatambe Nenyoka Track 6- Wandiita Muroyi Track 7- Chimurenga Track 8- Munongotukana Track 9- Chikonze  More...

May 24, 2013

Thomas Mapfumo & The Blacks Unlimited Exile Track 1 – Ndangariro Track 2 – Taitora Neropa Track 3 -Karigamombe Track 4 -Ruregerero Track 5 -Mwana Wemurombo Track 6- Universal Love Track 7- Ndambakuudzwa Track 8- Ruvengo Track 9- Rufaro Tra  More...

Thomas Mapfumo & The Blacks Unlimited Live At ElRey Track 1 – Marehwarehwa Track 2 – Hwahwa Track 3 – Pfumvu Paruzevha Track 4 – Nyama Musango Track 5 – Chikende Track 6 – Mahororo Track 7 – Chemutungure

April 18, 2013

Artist – Song

April 18, 2013