Chimurenga Rebel

Chimurenga Rebel


Thomas Mapfumo & The Blacks Unlimited

Chimurenga Rebel


Track 1- Pasi Paenda

Track 2- Marima Nzara

Track 3- Zimbabwe

Track 4- Yarira Ngoma

Track 5- Yarira Ngoma

Track 6- Havasevezi Vapfana

Track 7- Wauraiwa

Track 8- Vanoita Sevanokudai

Track 9- Baba Vavana

Track 10- Marevanhando