Vanhu Vatema

VANHU VATEMA


Thomas Mapfumo & The Blacks

Vanhu Vatema

1994


Track 1 – Hanzvadzi

Track 2 – Ndakura

Track 3 – Chipo Changu

Track 4 –  Amai veMwana

Track 5 – Ndozvamaida

Track 6 – Ndinofarira Zimbabwe

Track 7 – Zvenyika

Track 8 – Ndinotenda

Track 9 – Dando

Track 10 – Vanhu Vatema